Archive

2020 1 2 3      
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

 

Issue № 3, 2020

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW

Zinsu O. I.

Mozolyuk-Bodnar L. M.

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW

Kyrychenko Yu. M.

Oliynyk A. Yu.

CIVIL LAW AND PROCESS; FAMILY LAW

Guyvan P. D.

Rym T. Ya.

Sergiienko N. A.

LABOR LAW; ECONOMIC AND PROCEDURAL LAW

Koverznev V. O.

Polishchuk V. V.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCIAL LAW

Agapova O. V.

Aleksandrov M. Ye.

Kryvosheyev K. O.

Markova E. O.

Pustovit Yu. Yu., Zapototska O. V., Timashov V. O.

Ryabovol L. T.

Slobodeniuk I. V.

Sudarenko O. V.

Fedorishchev S. S.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY;CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Berkii T. M.

Kovalenko D. A.

CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC SCIENCE;LEGAL EXPERTISE

Alenin Yu. P., Torbas O. O.

Bulyk-Verkhola S. Z., Verkhola A. O.

Denysovskyі М. D., Tomchuk І. О., Petrunyk L. V.

Shaposhnikov Yu. V.

JUDICIARY; PROSECUTION AND ADVOCACY

Legan I. M., Bondarenko K. S.

PHILOSOPHY OF LAW

Melnyk Ya. Ya.