Archive

2023 1 2 3 4    
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 4, 2023

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW

Demianchenko A. S.

Karpinsky B. A., Karpinska O. B.

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW

Yurchenko I. I.

CIVIL LAW AND PROCEDURE; FAMILY LAW

Haliantych M. K., Pyzhova O. V.

Samilyk L. O., Romanenkova A. Yu.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE; FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW

Berlach A. I., Pronevych O. S.

Buha V. V.

Duma O. O.

Kamyshanskyi O. Yu.

Kurkula A. G.

Martyshchenko S. L.

Oleshko O. L.

Roshiyan I. V.

Chervonopyskyi V. S.

Shpak I. V.

Shust N. A.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Komisaruk V. I.

Komisaruk V. M.

Linchevskyi V. I.

Paterylo I. V.

Sachko O. V.

Soskov R. R.

Felyk O. V.

Khar I. O., Tymchenko S. M.

Shylan K. V.

CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC SCIENCE; FORENSIC ANALYSIS

Voloshanivska T. V.

Sinenko I. M.

JUDICIARY; PROSECUTOR’S OFFICE AND ADVOCACY

Olshevskyi P. M.

INTERNATIONAL LAW

Minchenko D. A.

TOPICAL ISSUES OF JURIDICAL SCIENCE

Sirko V. S.

Valetska O. V.

Skliarov S. I.

Slusarenko K. R.

Popovych Ye. M.

Lytvyn N. A., Zadyraka N. Yu., Matseliukh I. A.

Babko V. V.

Kononenko Yu. S.

Danylevska Yu. O., Danylevskyi A. O.

Rad T. M.

Tyshchenko S. V.

Buha H. S., Kuzmenko S. H.

Shevchenko V. M.

Yakovleva T. K.

Arakelian M. R., Lutsan A. V.

Notsyk A. I.

Dikhtiievskyi P. V., Zadyraka N. Yu.

Miroshnychenko S. S., Vorobei P. A., Mykytchyk O. V.

Krainyk H. S., Vozniuk A. A., Nikolaienko T. B.

Lankevych A. Z.

Sivak V. M.

Zapolskyi D. Ye.

Manukian A. A.

Polishchuk T. S.

Barkalov О. О.

Tkachenko A. V.

Diakovskyi О. S., Chernetskyi S. S.