Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 2, 2023

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW

Vashchuk O. S.

Demianchuk T. D.

Kovalchuk L. V., Mikhailina T. V.

CIVIL LAW AND PROCEDURE; FAMILY LAW

Belo L. Yu., Davara S. A.

Pozhodzhuk R. V.

Savchenko V. O.

COMMERCIAL LAW,COMMERCIAL PROCEDURAL LAW

Poliakov R. B.

Shust H. P., Hryshchenko A. I.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE;FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW

Bezzubov D. O., Starodubova O. A.

Horbalinskyi V. V.

Denysenko K. V., Shamruk N. B., Borko I. S.

Zaikina H. M.

Karpenko S. R., Makushev P. V.

Masalitin V. V.

Melnychenko B. B.

Sokha S. S.

Stepanenko S. V.

Topolia R. V.

CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC SCIENCE;FORENSIC ANALYSIS

Kozin V. V.

Okhrimenko S. S.

JUDICIARY; PROSECUTOR’S OFFICE AND ADVOCACY

Prots O. Ye., Klysa O. A.

INTERNATIONAL LAW

Orlenko A. І.

CURRENT PROBLEMS OF LEGAL SCIENCE

Piadyshev V. H.

Averochkina T. V., Koval N. O., Fedotov O. P.

Zaitsev S. Yu.

Stoliar O. P.

O. L. Sokolenko

Formaniuk V. V.

Kobylnik D. A.

Omelchenko A. I.

Rusakevych A. I.

I. V. Vyshniakov, O. V. Pushkina

Hromliuk A. V.

Felyk O. V.

Tsekhan D. M.

Klimova S. М.

Rakovich M. M.

Hryhorashchenko O. V.

Kalaianov D. P.

Tychyna D. М.

Bondarchuk O. P.

O. V. Hladii

Ye. V. Zhadan

Mandzyk P. I., Borovyk A. V.

Ruhalo Yu. I.

Chernenko H. I.

Balynska O. M.

Gumirov O. I.

Tiutiunnyk R. S.

Matkovskyi A. A.

Kondratyuk L. V.

Anokhin A. M.

Volyanuk T. A.

Riabchenko O. P.

Shevchuk V. S.

Agakarіan R. S.

Berezhnoi S. M.

Myrza S. S.

Yatsyshyn V. M.