Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1, 2023

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW

Kobko-Odarii V. S.

Lukʼianchuk O. V.

CONSTITUTIONAL LAW;MUNICIPAL LAW

Potapenko S. A.

Stohova O. V.

CIVIL LAW AND PROCEDURE;FAMILY LAW

Koroied S. O.

Habibova Samaya Maharram

COMMERCIAL LAW,COMMERCIAL PROCEDURAL LAW

Drozd O. Yu., Kozin S. M.

EMPLOYMENT LAW;SOCIAL SECURITY LAW

Opara N. G.

Pyzhova M. О., Shabko S. І.

Taranenko L. S., Chudyk-Bilousova N. І.

LAND LAW; AGRARIAN LAW;ENVIRONMENTAL LAW

Deineha M. А.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE;FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW

Bezpalova O. I.

Bielikova M. І., Georgiievskyi Yu. V., Spasenko V. О.

Vasylenko O. Yu.

Voroniuk N. P.

Kondrat A. V., Tylchyk V. V.

Krykun V. V.

Makushev P. V., Khridochkin A. V., Lomakina A. A.

Moroz V. P., Pryimachenko D. V.

Riadinska V. O., Nazymko Ye. S.

Serbyn R. A.

Slobodianiuk M. А.

Urtaieva L. H.

Chukaieva A. V.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY;CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Garasim P. S.

Dobroskok A. Yu.

Kolodin D. О., Stepanenko O. V.

Romanenko R. R., Romanov M. Yu.

Severinova O. B., Yaholnyk O. M., Ponomarova T. I.

CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC SCIENCE;FORENSIC ANALYSIS

Bobrova Yu. Yu., Bobrov Yu. O.

Dovbash R. S.

INTERNATIONAL LAW

Akimenko Yu. Yu., Belogubova O. O.

Makarenkov O. L.

Manuilova K. V.

Smyrnov M. І.

Taranets K. O.

TOPICAL ISSUES OF JURIDICAL SCIENCE

Yunin O. S., Shablystyi V. V

Yermolenko D. O., Luts D. M., Samoilenko G. V.

Bondarenko O. V.

Leheza Yu. O.

Serbyn R. A., Sevruk V. H.

Kolpakov V. K., Myroniuk R. V.

Maliuha L. Yu.

Lutsiv O. V.

Babenko A. M.

Nazymko Ye. S., Pylypenko Ye. O., Ponomarova T. I.

Zhuchenko Ye. Yu.

Behruz H. N.

Andriiv V. M.

Vayda V. V.

Troyanovsky O. V.

Boichuk R. V.

Barabash O. O.

Anischuk N. V.

Khrustalova Yu. S.

Zavalniuk V. V.

Shatrava S. O., Chyshko K. O.

Shyroka K. Yu.

Lewandowski A.

Dzhumutiia M. B.