Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 4, 2022

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW

Benitskiy A. S.

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW

Darmin M. O.

EMPLOYMENT LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Karpenko R. V.

LAND LAW; AGRARIAN LAW; ENVIRONMENTAL LAW

Horiachev V. S.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE; FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW

Anishchenko T. S.

Kubatko K. V.

Makarchuk V. V.

Odyntsova I. M.

Shaposhnyk A. S.

Yunin O. S., Sobakar A. O.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Monin I. V.

CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC SCIENCE; FORENSIC ANALYSIS

Mishustin V. V.

Rafalont S. R.

CURRENT ISSUES OF LEGAL SCIENCE

Zagorodnyuk S. O., Medentsev A. M., Dopilka V. O.

Arabadzhy N. B.

Nazymko Ye. S., Shcherbina A. V., Ponomarova T. I.

Miniailo D. H.

Neroda M. A.

Sakovskyi A. A., Myrovska A. V.

Cherniavskyi S. S., Husieva V. O.

Makarov M. A.

Prykhodko A. A., Ponomarova T. I.

Volobuyeva O. O.

Khodyrieva A. V.

Sirko R. В.

Rusnak L. V.

Latkovsky P. P.

Tyshlek М. М.

Zaverukha O. B.

Shestakovska T. L., Pronko A. M.

Holoborodko D. V.

Arakelian M. R., Bekhruz H. N., Hrebeniuk D. O.

Andreichenko S. S., Manuilova K. V., Hrushko M. V.

Stepanenko O. V.

Tsyganchuk І. І.

Hrytsiuk I. V., Вiriukova I. G.

Zinovatna I. V., Zinovatnyi V. V.

Murdii I. Yu.

Gorin M. S.

Shevchuk S. M.

Tsulaiia H. Z.

Zabolotna L. V.

Syvytskyi V. S.

Tsyhulskyi S. M.

Gubachova D. V.

Yarmola S. O.

Vatamaniuk R. V.

Zakal О. О.