Архiв номерiв

2023 1 2 3 4    
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Пошук

baner1

unnamed

banner c111

images

Редколегія

Головний редактор:

Покатаєв П.С.доктор юридичних наук, доктор наук з державного управління, професор, перший проректор, Класичний приватний університет.

 

Редакційна колегія:

Синявська О.Ю., доктор юридичних наук, професор, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна;

Апаров А.М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та методики викладання правознавства, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

Бліхар М.М., доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та міжнародного права, Національний університет «Львівська політехніка»;

Шелухін М.Л., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та публічного адміністрування, Маріупольський державний університет;

Хрідочкін А.В., доктор юридичних наук, кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, Український державний хіміко-технологічний університет;

Блінова Г.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;

Сабо Андреа, доктор наук, професор, завідувач кафедри митної та фінансової діяльності факультету правоохоронної діяльності, Університет публічної служби, Угорська Республіка;

Удовика Л.Г., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії і теорії держави та права, Запорізький національний університет;

Гетманець О.П., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету №6, Харківський національний університет внутрішніх справ;

Шаблистий В.В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;

Хряпінський П.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».