Архiв номерiв

2023 1 2 3 4    
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Пошук

baner1

unnamed

banner c111

images

Про журнал

Держава та регіони. Серія: Право – наукове фахове видання, засноване Класичним приватним університетом у 2008 році.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1543 від 09.05.2024 року. 

ISSN: 1813-338X (Print) 2664-6242 (Online)

Фахова реєстрація: внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з юридичних наук (спеціальності: 081. Право, 293. Міжнародне право) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1).

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Розміщення на сайті НБУВ: Держава та регіони. Серія: Право

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Науково-виробничий журналу «Держава та регіони. Серія: Право» індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

Метою наукового-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях права.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі права;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень юридичної науки;

- сприяти розвитку наукової школи з юриспруденції  Класичного приватного університету, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

 

Тематичні розділи журналу:

1.      Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

2.      Конституційне право; муніципальне право

3.      Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право

4.      Господарське право, господарсько-процесуальне право

5.      Трудове право; право соціального забезпечення

6.      Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

7.      Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

8.      Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

9.      Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

10.  Судоустрій; прокуратура та адвокатура

11.  Міжнародне право

12.  Філософія права