Архiв номерiв

2021 1 2 3 4
2020 1 2 3 4 4-2
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4

Пошук

baner1

unnamed

banner c111

images

Авторам

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Автори, які опублікують свою статтю у  № 2/2022 на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість ще один раз упродовж поточного року безоплатно опублікувати свій доробок в одному з номерів журналу. Ми хочемо підтримати кожного науковця в цей складний час!

Для опублікування статті у журналі "Держава та регіони. Серія: Право" № 2/2022 (Категорія "Б") необхідно до 30 червня заповнити довідку про автора та на електронну пошту редакції  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. направити:

- статтю;

- відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 900 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. 

Зразок оформлення назви електронних файлів: Воронова_стаття, Воронова_квитанція.

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником.

У період воєнного стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
- поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;
- міжрядковий інтервал – 1,5;
- шрифт «Times New Roman» – 14;
- абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);
- текст вирівнюється по ширині.
2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Вартість публікації становить 900 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. 

Редакційна колегія журналу перевіряє кожну статтю на плагіат, а також здійснює її внутрішнє анонімне рецензування, після проходження якого автору буде надіслано підтвердження з реквізитами для оплати публікаційного внеску.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

1. Загальні вимоги:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

3. Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова мовою статті та англійською мовою; обсяг анотації – мінімум 1800 знаків без пробілів, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

- тематичний розділ журналу;

- прізвище та ініціали автора (-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) та назва статті;

- текст статті;

- список літератури;

- анотації та ключові слова двома мовами.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Контакти:

Редакція наукового журналу «Держава та регіони. Серія: Право»,

Класичний приватний університет,

вул. Жуковського 70 б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Телефон: +38 050 810 87 82

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Офіційний сайт: www.law.stateandregions.zp.ua

Час роботи: Пн-Пт 08:00-17:00