Архiв номерiв

2018 1 2 3      
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Пошук

 

baner1

 

 

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

Авторам

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 4/2018 на електронну пошту редакції
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 19 жовтня включно необхідно направити:

- довідку про автора;

- статтю;

- авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора; звання або посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом до 250 слів);

- відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 500 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Воронова_стаття, Воронова_реферат, Воронова_квитанція і т.д.

Авторські примірники наукового журналу «Держава та регіони. Серія: Право» будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом після 19 грудня 2018 року.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
- поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;
- міжрядковий інтервал – 1,5;
- шрифт «Times New Roman» – 14;
- абзацний відступ – 0,5 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);
- текст вирівнюється по ширині.
2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Вартість публікації становить 500 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Редакційна колегія журналу перевіряє кожну статтю на плагіат, а також здійснює її внутрішнє анонімне рецензування, після проходження якого автору буде надіслано підтвердження з реквізитами для оплати публікаційного внеску.

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

1. Загальні вимоги:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

3. Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами; обсяг анотації – мінімум 3 речення, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська, польська та німецька.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

- тематичний розділ журналу;

- прізвище та ініціали автора (-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) та назва статті;

- текст статті;

- список літератури;

- анотації та ключові слова трьома мовами (українська, російська, англійська).

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

СКАЧАТЬ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Контакти:

Редакція наукового журналу «Держава та регіони. Серія: Право»,

Класичний приватний університет,

вул. Жуковського 70 б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Телефон: +38 050 810 87 82

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Офіційний сайт: www.law.stateandregions.zp.ua